Jõulukellad helisevad – õrnalt helisevad!  Mõtle jõulupühadele – meid ootavad ees rõõm, õnnetunne ja kingitused ning lootus paremale tulevikule ja helgemasse homsesse.  Kuid kahjuks on alati ka neid kellel pole võimalik jõuluajal nautida rõõmu, õnne ja kingitusi ning lootust paremale homsele.  Lapsed ei saa valida peret, kuhu nad sünnivad – nad peavad olema peres, kuhu nad on sündinud.  Kas meil, kui paremini majanduslikult kindlustatutel, pole kohustust aidata vähem kindlustatuid?  Me peame meeles pidama, et see on andmise, mitte saamise aeg. Kui igaüks meist annab oma väikese panuse, siis saame kokku suurema summa, et aidata paljusid vähem kindlustatud Eesti lapsi ja nende peresid.

Me oleme üles seadnud Toetame.com kodulehe, et koguda selle kaudu annetusi toetamaks abivajajaid. Kõik, kes selle projektiga töötavad, teevad seda vabatahtlikult ja 100% teie annetustest läheb Eesti vähem kindlustatud lastele ja nende peredele.  Me ei jaga raha, vaid tasume arveid esmavajalike asjade eest, mida need pered hädasti vajavad.  Me töötame koos KLENK-IEP, Eesti Abistamiskomiteedega USAs ja Kanadas ning Eesti Naisliiduga.  Toetuste vajajate leidmisel abistavad meid Eesti Naisliit ja nende piirkondlikud esindajaid, kes tunnevad paremini kohalikke olusid. Fondi laekunud toetused kantakse üle Eesti Naisliidule. Väljastpoolt Eestit kogutud annetused laekuvad Eesti Abistamiskomiteele USAs, kelle kontakti leiate annetuste lehel.

Anname vähem kindlustatutele rõõmu, õnne, kinke ja lootust paremale homsele. Jagame oma pühade rõõmu, et nad saaksid kogeda selle jõuluaja imet.

Eestis on lastekodudes, varjupaikades jms umbes 900 last. 1,6 miljoni elanikuga väikese riigi jaoks on see palju! Liiga palju! Palun aidake meil seda olukorda paremaks muuta!

Jäta joomata aastas 3 tassi kohvi ja jaga jõulurõõmu neile, kes seda väga vajavad.