1.Meie missioon

Soovime oma tegevusega toetada majanduslikult vähekindlustatud lapsi ja perekondi, et taastada nende usk, õnnetunne ja lootus paremale homsele. Annetuste abil soovime ennekõike parandada laste ja endaga mitte toimetulevate perede igapäevast elukeskkonda ning muuta see elamisväärsemaks ja turvalisemaks. Meie soov on toetada peresid nende raskes majanduslikus olukorras, et aidata neil taastada lootus ja usk paremasse tulevikku.

 

2.Annetuste väljamaksmise kord

Eesti Naisliit valib koostöös oma piirkondlike esindajete ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega välja abivajavad pered ja esitab need oma juhatusele. Juhatus teeb annetuste väljamaksmise otsuse lähtuvalt taotluste põhjendatusest ja laekunud annetuste summast.

Annetustena laekunud toetused makstakse välja vastavalt abivajavate laste ja nende perede elukeskkonna parandamiseks vajaminevate asjade, esemete või teenuste eest esitatud arvetele.

Eesti Naisliit esitab vähemalt üks kord aastas annetajatele ülevaate väljamakstud toetustest.

3.Kui vajate IRS tulumaksu ankeeti, siis leiate selle aadressilt

http://estoreliefusa.org/donate_est.html

4. Me töötame selle nimel, et lähiajal pakkuda annetustele tulumaksu vabastust ka Kanadas.

Seniks kui on Kanadaga sõlmitud lõplik kokkulepe, palume annetusteks kasutada

https://toetame.com/

Eesti Abistamiskomitee

http://estoreliefusa.org/donate_est.html